top of page

יצור חי


בכדור הארץ קיימים מינים רבים מאוד של בעלי חיים. אם נתבונן בשפע המינים נגלה כי בין בעלי החיים יש דמיון אך גם שוני רב: במראה שלהם, בהתנהגותם, בצורה שבה הם נעים, במזון אותו הם אוכלים, בצורה שבה הם מתרבים, בסביבת החיים ועוד.

במדע נוהגים לחלק את מגוון בעלי החיים למחלקות לפי מאפיינים יחודיים.

ביחידה זו נעשה שילוב של תוכן יחידת הלימוד עם הדפסת תלת מימד כמקדם למידה.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי איריס ועירית, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים מדעים בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

יחידה זו הינה חלק מתכנית הלימודים של כיתות ד' בתחום המדעים, במהלכה לומדים התלמידים על מאפייני מחלקות בעלי החיים. כסיכום ללימוד נושא מאפייני המחלקת השונות התלמידים ייצרו וידפיסו דגם בתלת מימד של ייצור חי דמיוני בהתאם למאפייני מבנה גוף המחלקה עליה למדו, בנוסף יכינו תעודת זהות וסביבת חיים מחומרים שונים ויציגו את הדגמים שלהם בפני הכיתה.

נושא

מדעים- עולמם של בעלי החיים- מחלקות בעלי החיים

כיתות

ד'

רמת קושי

בינונית

מטרות לימודיות

מטרת על: הכרת מאפייני מחלקות בעלי החיים


מטרות נוספות:

  • התלמידים יאספו נתונים באמצעות תצפיות על בעלי-חיים בסביבה הקרובה ויארגנו אותם בטבלה

  • התלמידים יתארו את התכונות המשותפות לכל מחלקה ומחלקה

  • התלמידים יסיקו מסקנות אודות הדומה והשונה בין בעלי החיים על פי המחלקות השונות

  • התלמידים יישמו את המידע שלמדו ויתכננו ייצור חי דמיוני בהתאם לתכונות המאפיינות את המחלקה אליה משתייך הייצור אותו הם יצרו

  • התלמידים יעבדו בעבודת צוות
Comments


bottom of page