top of page

הדפסת תלת מימד בשיעורי אנגלית - לימוד ה-ABC


יחידת לימוד העוסקת בלימוד גרפי של אותיות ה-ABC באמצעות הדפסה בתלת מימד.

3d printed english letters שיעור אנגלית עם מדפסת תלת מימד

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על ידי אילת, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים את אותיות האנגלית בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

האותיות הן אבני היסוד של כל שפה. יצירת האות מאפשרת לתלמיד להבין את מבנה האות תוך התמודדות עם הבנת גופים, קנה מידה, מרחב מתוך יצירה והנאה. פעילות זו יכולה להיעשות עם תלמידים צעירים כפעילות מעשירה שלוודאי תחבב עליהם את האותיות באנגלית. בנוסף לכך מחקרים רבים מדברים על קשיים של תלמידים טקטיליים עם שיטת ההוראה הפורמאלית. ניתן להתאים את התכנית לרמות השונות: תלמידים צעירים יתכננו אות אחת בכל פעם, תלמידים בכיתות גבוהות יותר יתכננו את שמם.

נושא

אנגלית / הדפסה בתלת מימד

כיתות

כיתות ג' - ד'

משך הפעילות

7-9 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: לימוד חוויתי ומעורב של האותיות באנגלית

יתרונות נוספים:

  • פיתוח החשיבה והכישורים הטכניים

  • תפיסה של נפחים

  • עבודת תכנון ושימוש בתכנות של הדפסת תלת מימד - טכנולוגיית המחר

Comments


bottom of page