top of page

טינקרטיפ - שקיפות


טינקרטיפ נולד כדי להנגיש את השימושים השונים והקיצורים בתוכנת טינקרקד.

היום נשתף בפונקציה של שקיפות. שימוש בשקיפות בטינקרקד רלוונטי כאשר הגופים מורכבים ומכילים פריטים רבים. בעת חשיפת שקיפות הצורות, ניתן לגלות את כלל הצורות המרכיבות את המודל.

תהליך הביצוע: בוחרים צורה ולוחצים על האות T במקלדת - אז יופיעו קווי המתאר של כל הצורות המרכיבות את המודל שבחרתם. לחיצה נוספת תחזיר את המודל למצב אטום.

 

דרכים נוספת:

  1. ללחוץ בתפריט הצורות על הצבע. בחלון הנוסף שנפתח ניתן להוסיף או להחסיר את הסימן ב-Transparent (שקיפות).

  2. ללחוץ F5 במקלדת.

Comments


bottom of page