top of page

טינקרטיפ - מחוללי צורות


אחת החוזקות בתוכנה היא - שלא את הכל אני צריכה לדעת למדל לבד. בתוכנה יש אמצעי עזר רבים שמקלים על העבודה. שימוש במחוללי הצורות, הוא אחת הדוגמאות להקלה על העבודה.

בתוכנת טינקרקד קיימות צורות בסיסיות, אך קיימת גם תיקייה שנקראת Shape Generators (מחוללי צורות). בתוך התיקייה הזו קיימים דגמים רבים שנבנו וניתנים לשינוי. כל צורה שאנחנו מוסיפים נפתח לצידה תפריט אישי שמאפשר לשנות את הפרמטרים ולדייק את הצורה לצרכים שלי.

בסרטון צירפתי מספר דוגמאות, אך בתוכנה עצמה קיימים 17 דפים עם צורות נוספות ומגוונות. כל הצורות שנוספו הגיעו מתוך צורך של המשתמשים. החל מטקסט, דרך פונקציות, גלגלי שיניים ועוד. לצערי יישום אחד שהיה קיים, כבר הוסר והוא השימוש בהוספת תמונה (Image Generator).

שימוש במחוללי צורות יכול לסייע בהמחשת מתמטיקה:

  • הכנת תרשימים ויזואליים

  • לימוד על פרקטלים

  • חישובי קוטר

  • מצולעים

  • ועוד

ניתן ללמוד עוד על היישום בבלוג של טינקרקד.

196 צפיות

Commentaires


bottom of page