top of page

טינקרטיפ - תנועה במרחב


בעבודתי עם תוכנת טינקרקד חשוב הדיוק ותשומת לב לפרטים קטנים.

בתוכנה זו, כמו בתוכנות רבות, יש משמעות לכל לחצן וצירוף של מספר לחצנים.

בסרטון שהצגתי אני מדגימה את לחצני התזוזה והמשמעות שלהם.

יחד עם זאת, יש משמעות חשובה ל"קפיצות" של הגופים עם תזוזת החצים. אותן "קפיצות" הן יחידות מידה שאפשר לשנות אותן ב-snap grid והן קובעות את מרווח התזוזה בעזרת החצים.

זה היה עוד טיפ קטן לעבודה מועילה בתוכנה.

מוזמנים לשתף גם בטיפים משלכם.

95 צפיות

Comments


bottom of page