top of page

גופים בסביבה

יצירות אמנות מכילות בתוכן אלמנטים מתמטיים, מפורשים או שאינם מפורשים.

יחידה זו מזמנת התבוננות על האמנות בעין גיאומטרית: זיהוי צורות, גופים, זוויות ועוד ובכך לחזק את הקשר בין הגיאומטריה והמתמטיקה. התלמידים מתחילים להתבונן גם על הסביבה היומיומית שלהם במושגים מתמטיים.


כמובן שאין זה אומר שיצירות אמנות מדוייקות מבחינה מתמטית, אך הן מפתחות ראיה גיאומטרית ומאפשרות דיון בתכונות של צורות וגופים (מתוך מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי).


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי נגם, כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת ממד ככלי חינוכי בטכניון.

לומדים גיאומטריה בעזרת הדפסת תלת ממד

תיאור קצר של הפעילות

מטרת הפעילות היא שילוב תוכן מעולם האומנות עם לימוד גופים ליצירת תמונה כלשהי מחיי היום יום. האומנות מכילה בתוכה הרבה אלמנטים מתמטיים, כאשר אפשר להסתכל על האומנות בעין גיאומטרית: גופים, צורות, תכונות של צורות, זוויות, ולקשר בין הידע הגיאומטרי לאומנות.


נושא

שילוב אומנות וטכנולוגיה בהוראת הגיאומטריה והמתמטיקה

כיתות

ד' - ו'


רמת קושי

בינונית-קשה (תלוי בתוצר)


מטרות לימודיות

מטרת על: זיהוי גופים הנדסיים בסביבה היומיומית

מטרות נוספות:

  • התלמידים יפתחו חשיבה מרחבית וויזואלית

  • התלמידים יטפחו חשיבה יצירתית ועבודת חקר

  • התלמידים יכירו יצירות אומנות

留言


bottom of page