top of page

טינקרטיפ - שימוש בתפריט ועיגול פינות


לכל הגופים בטינקרקד יש תפריט אישי. בחלקם התפריט כולל רק צבע ומילוי, אך ישנם גופים רבים בהם התפריט משלב תכונות נוספות.

בתפריט הצילינדר ניתן להוסיף פאות (Sides), כדי לקבל מראה "עגול" יותר של הצורה.

רוצים לגלות מה ניתן לעשות בעזרת שני הסרגלים הנוספים?

שתפו בצורה החדשה שקיבלתם!


Comments


bottom of page