top of page
WhatsApp Image 2021-01-14 at 17.56.09.jp

נפתחו השתלמויות 2021

 

השתלמויות פסג"ה מקוונות (בזום)

גמול השתלמות 30 שעות 

 

מהרו להרשם
מספר המקומות
מוגבל

 בהדפסת תלת מימד בחינוך 

למתחילים ולמתקדמים

בהנחיית לאורה לוין

 

השתלמות מתחילים

פסג"ה מודיעין

ימי שני

16:00-18:30

מתאריך 25/1/21

עד תאריך 19/4/21

מה נלמד?

ראו פירוט בהמשך

דרישות קדם:

אין

מה נדרש?

התחברות ממחשב (לא מנייד/טאבלט)

מספר הקורס (תיק-תק)

005

השתלמות מתחילים

פסג"ה קרית שמונה

ימי ראשון

16:00-18:30

 

מתאריך 7/2/21

עד תאריך 11/4/21

מה נלמד?

ראו פירוט בהמשך

דרישות קדם:

אין

מה נדרש?

התחברות ממחשב (לא מנייד/טאבלט)

מספר הקורס (תיק-תק)

308

השתלמות מתקדמים

פסג"ה רחובות

ימי ראשון

16:00-18:30

מתאריך 18/4/21

עד תאריך 20/6/21

מה נלמד?

ראו פירוט בהמשך

דרישות קדם:

ידע ונסיון בהדפסת תלת מימד בחינוך

מה נדרש?

התחברות ממחשב (לא מנייד/טאבלט)

מספר הקורס (תיק-תק)

376

מה נלמד?


ההשתלמויות למתחילים (בפסג״ה מודיעין או פסג״ה קריית שמונה)
ההשתלמות מקנה ידע תיאורטי ומעשי בהדפסת תלת מימד בחינוך ומציגה גישות שונות של הדפסת תלת מימד ככלי מקדם למידה. 
ההשתלמות עוסקת בהיבטים הטכנו-פדגוגיים בהוראה ובעיצוב התנסויות למידה נתמכות הדפסת תלת מימד ונותנת מענה לסוגיות שונות העולות משימוש במדפסת במסגרת חינוכית.
תכנים מרכזיים:

  • מבוא להדפסת תלת מימד

  • הכרה ושימוש בתוכנות לעיצוב בתלת מימד: Tinkercad ועוד

  • שימוש והפעלת מדפסת תלת מימד, לרבות הפעלה מרחוק בתוכנות Cura ו-Makerbot CloudPrint

  • גישות שונות של שימוש בהדפסת תלת מימד בחינוך  - רקע תיאורטי ומעשי

  • ניתוח ופיתוח מערכי שיעור נתמכי הדפסת תלת מימד - היישום בכיתה הלכה למעשה

 

 

 

 

ההשתלמות למתקדמים (בפסג״ה רחובות)
השתלמות זו מיועדת למורים בעלי ידע ונסיון בהדפסת תלת מימד בחינוך המעוניינים להעמיק ולהרחיב של הידע שלהם, הן מבחינה טכנית והן מבחינה פדגוגית.
תכנים מרכזיים:

  • יישומים של למידה מרחוק בעזרת הדפסת תלת מימד

  • טיפוח מיומנויות המאה ה-21 בעזרת הדפסת תלת מימד

  • הערכים המוספים של הדפסת תלת מימד בחינוך - איך להפוך יחידת לימוד לאפקטיבית יותר?

  • הכרה ושימוש בתוכנות מתקדמות לעיצוב בתלת מימד: Meshmixer, Onshape, Codeblocks ו-Tinkercad מתקדם

  • יישומים מתקדמים של תוכנות Cura ו-Makerbot CloudPrint

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל laura@3dprint-ed.com

bottom of page