top of page

הדפסת תלת מימד בשעורי גאומטריה - חישוב נפחים בדגם בית הספר


שאלתם את עצמכם פעם מאילו צורות בנוי בית הספר? יחידה זו עוסקת בהמשגת צורות גאומטריות מתוך הסביבה המוכרת לתלמידים ותרגום של הצורות לבניית מודל תלת מימדי באמצעות תוכנת מידול.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי שרונה, אופיר, אודי ושני, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים גאומטריה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יבנו את דגם בית הספר בתוכנת הטינקרקאד וידפיסו בסיום במדפסת התלת מימד.

נושא

גאומטריה בשילוב הדפסת תלת-מימד

כיתות

ה' - ו'

משך הפעילות

2-3 שיעורים

מטרות לימודיות

הבנת נושא הנפח וחישוב נפחים של הצורות שאותם הם בונים

Comments


bottom of page