top of page

אמנות ומפתח הלב


מה המשותף לקית' הרינג, מפתח הלב ומדפסת תלת מימד?

יחידת לימוד זו שייכת לתכנית הלימודים בתחום האמנות ומשלבת מתן ביטוי אישי ויזואלי מתוך ערכי מפתח הל"ב בהיבטים ערכיים, קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים ותרבותיים. מתוך עבודה בדו-מימד מתורגמת היצירה לכדי דגם להדפסה במדפסת תלת מימדית. ביחידה זו עוברים התלמידים תהליך שלם הכולל הכרות עם אמן, חיבור רגשי, ביטוי חזותי ושימוש בכלים טכנולוגיים להדפסת תוצר פיזי.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי אהובה ועדי, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים אמנות בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יחשפו לאמנותו של קית' הרינג, יכירו את הסגנון והמסרים. התלמידים ילמדו לצייר דמויות בסגנונו ויצרו ציור בהשראת האמן המעביר מסר אישי שלהם. בנוסף, ילמדו להשתמש בטכניקת "מדו מימיד לתלת מימד" בתוכנת טינקרקאד תוך שימוש בתמונה שהם ציירו וייצרו תליון המביע ערך קבוצתי מתוך תכנית "מפתח הל"ב".

נושא

שילוב תחום האמנות וערכי מפתח הל"ב

כיתות

ה' - ו'

משך הפעילות

5-6 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרות על:

 • פיתוח שיח בין אישי וקבוצתי

 • פיתוח ביטוי אישי וקבוצתי בסוגיות חברתיות

 • התנסות ביישום ויזואלי של ערכים תוך ביטוי אישי

 • פיתוח יכולת חשיבה חזותית ויכולת לחבר בין מושגים ונושאים הקשורים לחייהם של התלמידים

 • חשיפה לידע על יצירות אמנות בנות זמננו ועל תפקידיה המגוונים של האמנות בחברה

 • פיתוח חשיבה יצירתית

 • פיתוח כישורים טכניים

מטרות אופרטיביות:

 • התלמיד יכיר את האומן קית' הרינג

 • התלמיד יסיק מסרים מיצירותיו של האומן

 • התלמיד ילמד כיצד לצייר דמויות בהשראת האומן ויתנסה בכך

 • התלמיד ייצור תמונה המעבירה מסר

 • התלמיד ילמד ויכיר את השימוש בטכניקת "מדו מימיד לתלת מימד" בתוכנת טינקרקד ויתנסה בטכניקה זו

 • התלמיד יגיע למודעות עצמית לגבי ערך בו ירצה להתחזק

 • התלמיד יעבוד בשיתופיות ויכין תרשים של הערך הנבחר

 • הלתמיד יצלם את התרשים ויעביר אותו למחשב

 • התלמיד ימיר את התמונה לקובץ svg

 • התלמיד יצור סקיצה בהדפסת תלת מימד המבטאת ערך הנוגע אליו

מומלץ ליצור תערוכה בבית הספר, כולל הסבר ליד כל תוצר עם כותרת הערך והסבר כיצר הערך בא לידי ביטוי בתוצר.

Comments


bottom of page