קורסים השתלמויות והרצאות

קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך למורים ומדריכים טכנו-פדגוגיים

מה בקורס:

 • תאוריות למידה בהקשר של תלת-ממד

 • גישות שונות לשימוש בהדפסת תלת-ממד בחינוך, וסקירת יישומים קיימים

 • ניתוח ופיתוח יחידות לימוד בעזרת הדפסת תלת-ממד

 • מודל הידע הטכנו-פדגוגי: הרכיבים למיצוי פוטנציאל הלמידה

 • מודלים של הערכת הלמידה

 • חיבור לתחומי דעת ולקוריקולום

לחצו לפרטים נוספים והרשמה

קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך

מה בקורס:

 • הקורס מקנה ידע מעשי ותאורטי בהדפסת תלת-ממד בחינוך.

 • הקורס דן בסוגיות שונות של פדגוגיה קונסטרוקטיביסטית.

 • הקורס שם דגש על אסטרטגיות למידה והוראה להפיכת הלמידה עם טכנולוגיה ללמידה משמעותית. 

 • הקורס מציג גישות שונות להדפסת תלת-ממד בחינוך.

 • הקורס מקנה ידע בהפעלת המדפסת ושליטה בתוכנות לעיצוב ולהדפסה בתלת-ממד. 

 • הקורס עוסק בפיתוח יחידות לימוד נתמכות מדפסת בתחומי דעת שונים ונותן מענה לסוגיות שונות העולות משימוש במדפסת במסגרת חינוכית.

לפרטים נוספים והרשמה:

קורס הדפסת תלת מימד בחינוך למתקדמים

מה בקורס:

 • טכניקות מתקדמות של הדפסת תלת מימד.

 • שימוש בטכניקות שונות ליצירת יחידות לימוד נתמכות מדפסת.

 • הכרת תוכנות מתקדמות לעיצוב בתלת מימד (כולל יצירת מודלים בעזרת תכנות - לא לדאוג - לא נדרש ידע קודם בתכנות). 

 • פיתוח יחידות לימוד נתמכות מדפסת בתחומי דעת שונים. 

 • סוגיות מתקדמות בשימוש במדפסת במסגרת חינוכית.

 • לא רק מדפסת - מבוא להקמת מייקרספייס במסגרת חינוכית.

לפרטים נוספים והרשמה: